Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων ( Υπηρεσίες SEO)

Εφόσον το 90% των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης όπως το Google και το Yahoo για να αναζητήσουν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, η σωστή βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (Search Engine Optimization) σας είναι απαραίτητη ώστε το website σας να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης και να γίνει ευρύτερα γνωστό, σε συνδιασμό πάντα με την κατάλληλα προώθηση σε μηχανές αναζήτησης και τις καλύτερες υπηρεσίες seo που προσφέρουμε στην αγορά.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι προώθησης ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης που επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο που προωθείται και το τι ανταγωνισμός υπάρχει. Είναι η βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization – SEO) και η πληρωμένη καταχώριση με τη δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας (Adwords).

Ο όρος «Βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης» (SEO) αναφέρεται σε όλες εκείνες τις διαδικασίες-επεμβάσεις που χρειάζονται να γίνουν στην δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης με στόχο την υψηλή κατάταξη του website σας και την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας μέσω οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτελέσματα χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά (keywords) που αφορούν την επιχείρησή σας, τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας.

Η διαδικασία για την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

 • Έρευνα αγοράς για την επιλογή κατάλληλων λέξεων – κλειδιών (keywords) μέσα από μελέτη και χρήση εξειδικευμένων εργαλείων
 • Μελέτη ανταγωνισμού
 • SEO – friendly σχεδίαση ιστοσελίδας
 • Τοποθέτηση των keywords στα κατάλληλα σημεία του κώδικα
 • Βελτιστοποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας

Οι υπηρεσίες SEO που προσφέρουμε προωθούν στις μηχανές αναζήτησης τις ιστοσελίδες σας και είναι ικανές να αυξήσουν την επισκεψιμότητα των website σας μιας και στόχος μας είναι η εμφάνιση στις πρώτες θέσεις της Google και άλλων μηχανών αναζήτησης της δικής σας ιστοσελίδας για επιλεγμένα keywords . Με τον τρόπο αυτό αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ιστοσελίδας σας αποκτά προβολή σε μεγάλο πλήθος χρηστών και εν δυνάμει πελατών.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζετε για την βελτιστοποίηση της κατάταξης του web site (ιστοσελίδων)σας μηχανές αναζήτησης.

1. Ο τίτλος του web site και των ιστοσελίδων σας
2. Το περιεχόμενο του website (ιστοσελίδων)
3. Meta Tags – Description – Keywords (περιγραφή, λέξεις-κλειδιά)
4. Ρόλος των Links (διασυνδέσεις) incoming – outgoing για καλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
5. Google Page Rank (βαθμολόγηση ιστοσελίδων)
6. Εύρεση σωστού domain – keywords για καλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
Ανάλογα άρθρα σχετικά με βελτίωση κατάταξης site στις μηχανές αναζήτησης:

Στη WStudio παρακολουθούμε συνεχώς την επισκεψιμότητα των website σας. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσο των στατιστικών στοιχείων (στοιχεία χρηστών, keywords που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες) μέσα από την πιο διαδεδομένη και αξιόπιστη πλατφόρμα παρακολούθησης την Google Analytics.

Η Wstudio είνα πιστοποιημένη από την Google για να δημιουργεί και να διαχειρίζεται διαφημιστικές καμπάνιες στην πλατφόρμα Google AdWords

Τιμές

 • Αρχικό πακέτο για 300 λέξεις κλειδιά και από 300€
 • Βελτιστοποίηση ιεράρχησης στις μηχανές αναζήτησης για 5 θεματικές ενότητες από 500€
 • Βελτιστοποίηση ιεράρχησης στις μηχανές αναζήτησης για 10 θεματικές ενότητες από 800€
 • Optimize Extra – Μελέτη και προώθηση των καταλληλότερων keywords (λέξεις-κλειδιά) με περισσότερες από 10 θεματικές ενότητες από 1000€

Συμβουλές για βελτίωση θέσης του site σε μηχανές αναζήτησης

Καταρχάς πρέπει να καταλάβετε ότι η διαδικασία κατάταξης της σελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και διαφορετική σε κάθε μηχανή αναζήτησης. Θα βρείτε χιλιάδες διαφημιστικά banners που σας εγγυώνται ότι θα κατατάξουν το web site (ιστοσελίδων) σας σε υψηλή θέση αποτελεσμάτων σε μηχανές αναζήτησης σε μερικές ημέρες(!). Αυτό είναι ένα μεγάλο ψεύδος. Η διαδικασία βελτιστοποίησης του web site σας είναι πολύπλοκη και διαρκεί αρκετό καιρό.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζετε για την βελτιστοποίηση της κατάταξης του web site (ιστοσελίδων)σας μηχανές αναζήτησης.

1. Ο τίτλος του web site και των ιστοσελίδων σας
2. Το περιεχόμενο του website (ιστοσελίδων)
3. Meta Tags – Description – Keywords (περιγραφή, λέξεις-κλειδιά)
4. Ρόλος των Links (διασυνδέσεις) incoming – outgoing για καλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
5. Google Page Rank (βαθμολόγηση ιστοσελίδων)
6. Εύρεση σωστού domain – keywords για καλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Ανάλογα άρθρα σχετικά με βελτίωση κατάταξης site στις μηχανές αναζήτησης:

web design articles for web site

Συμβουλές για βελτίωση θέσης του Site σε μηχανές αναζήτησης

web design articles for web site

Ο τίτλος του web site και των ιστοσελίδων σας

web design articles for web site

Το περιεχόμενο του website (ιστοσελίδων)

web design articles for web site

Meta Tags – Description – Keywords (περιγραφή, λέξεις-κλειδιά)

web design articles for web site

Ρόλος των Links (διασυνδέσεις) incoming – outgoing για καλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

web design articles for web site

Google Page Rank (βαθμολόγηση ιστοσελίδων)

web design articles for web site

Γιατί πρέπει το site μου να έχει καλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης?

web design articles for web site

Εύρεση σωστού domain – keywords για καλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.