Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδων (Design & Development)

H Wstudio αναλαμβάνει την καλλιτεχνική επιμέλεια της αισθητικής και των γραφικών του διαδικτυακού τόπου. Τη μελέτη και τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του.
Υλοποιεί την κατασκευή της δομής και των συνδέσμων – links καθώς και τον προγραμματισμό των ιστοσελίδων HTML & PHP.

Στο πλαίσιο της κατασκευής δυναμικών διαδικτυακών τόπων αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων και των συνεργαζόμενων δυναμικών ιστοσελίδων.


Φιλοξενία (Hosting) διαδικτυακών τόπων

Η Wstudio παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας στους διαδικτυακούς τόπους που αναπτύσσει.

Κεντρικός άξονας της υπηρεσίας είναι η ύπαρξη ιδανικών συνθηκών τεχνικής υποστήριξης και η αποφυγή δυσλειτουργιών.
Η φιλοξενία παρέχεται σε διακομιστές (servers) που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Linux, Microsoft.


Διαχείριση περιεχομένου (Content Management System)

Παρέχουμε στους διαχειριστές των δυναμικών διαδικτυακών τόπων που αναπτύσσονται από την εταιρία μας δυνατότητες online διαχείρισης (προσθήκη, τροποποίηση, αφαίρεση) σε όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων (MSSQL, MYSQLκ.λπ.) μέσω του συστήματος CMS.
Πρόκειται για μια εύχρηστη εφαρμογή online δαχείρισης με δυνατότητες παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατων – συνεργατών μας.
Η εφαρμογή CMS λεiτουργεί ως διαδικτυακή εφαρμογή (web based User Interface) σε όλους τους διαδεδομένους browsers (Internet Explorer, Firefox κλπ.)


SEO (Search Engine Optimization)

Η Wstudio παρέχει υπηρεσίες για τη βελτίωση της θέσης κατάταξης των ιστοσελίδων σας, στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Οι υπηρεσία εστιάζεται στην ανακατασκευή και προσθήκη όλων των απαραίτητων στοιχείων (meta tags, keywords etc.), όπως προβλέπει η μελέτη που διεξάγεται σε αρχικό επίπεδο.
Η μελέτη καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση της θέση του διαδικτυακού τόπου, αναλύει τις βελτιωτικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν και αναφέρει τις μηχανές αναζήτησης που θα αξιολογήσουν την υπηρεσία.


E – marketing & Support Services
Παρέχονται συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, με στόχο την απόλυτη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου. Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε συμπεριλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση πλατφόρμας Google Analytics και ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας,
 • έλεγχος και βελτιστοποίηση φωτογραφικού υλικού,
 • καταχώρηση περιεχομένου,
 • τροποποιήσεις διαδικτυακού τόπου,
 • Κατασκευή διαφημιστικών banners (flash banners με animation σε όλες τις διαστάσεις)
 • Banner campaigns. Δημιουργία διαφημιστικών campaigns σε όλα τά portals με υψηλή επισκεψιμότητα.
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με το διαδίκτυο, τις διεθνείς τάσεις, τη διαφήμιση, τις νέες υπηρεσίες, κ.λπ.
 • Κατασκευή facebook applications, widgets, gadgets, twitter.


 • Κατασκευή διαφημιστικών banners (flash banners με animation σε όλες τις διαστάσεις)
 • Banner campaigns. Δημιουργία διαφημιστικών campaigns σε όλα τά portals με υψηλή επισκεψιμότητα.
 • Εγκατάσταση πλατφόρμας Google Analytics και ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας
 • Κατασκευή facebook applications, widgets, gadgets