Βρείτε τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα παρακάτω αποτελούν απλές προτάσεις για να διευκολύνουν την επιλογή σας και να σας δώσουν ένα ενδεικτικό κόστος για τις υπηρεσίες. Κάθε λύσει μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στις απαιτήσεις της επιχείρισής σας.

Πίνακας βασικών χαρακτηριστικών
Χαρακτηριστικά Wsmall Wbasic Wadvance Wbusiness
Βασικά στοιχεία
Αριθμός σελίδων 1-2 10 Απεριόριστες Απεριόριστες
Γλώσσες 1 1 2+ 2+

Δωρεάν κατοχύρωση domain name
Ναι Ναι Ναι Ναι

Δωρεάν φιλοξενία για 2 έτος
Ναι Ναι Ναι Ναι

Δωρεάν τεχνική υποστήριξη 2 έτος
Ναι Ναι Ναι Ναι
Περιεχόμενο
Φωτογραφίες 3-5 5-20 Απεριόριστες Απεριόριστες
Εταιρική
παρουσίαση
Ναι Ναι Ναι Ναι
Στοιχεία επικοινωνίας Ναι Ναι Ναι Ναι
Σελίδες προϊόντων Ναι Ναι Ναι
Σελίδα προσφορών Ναι Ναι Ναι
Φόρμα επικοινωνίας Ναι Ναι Ναι Ναι
Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Ναι Ναι Ναι Ναι
Επιπλέον παροχές
Καταχώρηση
σε μηχανές αναζήτησης
Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργίες
Ορισμός
επιπέδων πρόσβασης
Ναι Ναι
Διαχείριση
νέων/ειδήσεων
Ναι Ναι
Σύστημα
διαχείρισης newsletters
Ναι Ναι Ναι Ναι
Χαρακτηριστικά
φιλοξενίας
Χώρος φιλοξενείας 100Mb 200Mb 300Mb 500Mb+
Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογαριασμοί e-mail 1 1-5 2-10 2-10
Τιμή
Τιμή*
150 €
400 €
650 €
900 €

* Στις τιμές δεν  συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ